download MP3 muziek bij AudioBits

Disclaimer

Disclaimer

De intellectuele eigendomsrechten (auteursrechten) met betrekking tot deze website (waaronder, maar niet beperkt tot teksten, muziek, merken, domeinnamen, vormgeving, databestanden, foto's, afbeeldingen, software en overig stilstaand en/ of bewegend beeldmateriaal) zijn eigendom van AudioBits, of zijn opgenomen met toestemming van de betreffende rechthebbende(n).

Behoudens voor zover wettelijk toegestaan, mag niets van deze website worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt, in welke vorm of op welke wijze dan ook, of worden opgeslagen in een geautomatiseerd (gegevens) bestand, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van AudioBits of andere rechthebbenden.

AudioBits wenst geen doorgeefluik te zijn van materiaal dat als doel heeft personen, groeperingen organisaties te beledigen, belasteren, shockeren, discrimineren of kwetsen en zal daarom niet meewerken aan de verspreiding van racistisch, discriminerend, beledigend of kwetsend tekst- of beeldmateriaal.

Afwijzing van aansprakelijkheid
AudioBits streeft naar een zorgvuldig beheer en toezicht van deze website, maar kan geen directe controle uitoefenen op het materiaal dat derden openbaar maken via deze website. Beweringen, meningen en vertoningen, geplaatst in bijdragen van derden zijn op eigen verantwoordelijkheid en persoonlijke titel van de betreffende gebruiker(s) en zijn niet die van AudioBits.

AudioBits sluit hierbij iedere aansprakelijkheid uit voor eventuele gevolgen, waaronder directe en indirecte schade, ontstaan uit het bezoeken van deze website of die in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze site of het onbereikbaar zijn van deze site. AudioBits is niet verantwoordelijk voor verwijzingen naar sites van derden (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of button) in door derden beheerde gedeelten als biografieën en informatie.

Materiaal dat niet beantwoord aan de voorwaarden binnen de visie van AudioBits zal zo snel mogelijk van de website worden verwijderd.Tools

NL EN