download MP3 muziek bij AudioBits

Over AudioBits

Over AudioBits

AudioBits: een alternatieve visie op het downloaden van muziek.

Terwijl bestaande systemen uitgaan van op zichzelf staande songs en daarvoor een vast tarief rekenen, is AudioBits van mening dat muzikanten en componisten meer vrijheid verdienen in hun werk en, net als in het traditionele "albumtijdperk", zelf dienen te bepalen of er in dat album eenheid en samenhang zit. Zowel voor rockartiesten als klassieke componisten moet het "single" gerichte denken geen beperking zijn in hun werk. AudioBits biedt dan ook muziek die wordt afgerekend naar lengte van een track. Intro's, bruggetjes en outro's zijn een wezenlijk onderdeel van een compositie of album en verdienen het om door liefhebbers, samen met de bijbehorende track(s), te worden gedownload. Ook zijn lange tracks in de muziek een gangbaar verschijnsel, en het is niet logisch om deze aan te bieden voor de veelvoorkomende 99 eurocent per track.

AudioBits wenst geen doorgeefluik te zijn van materiaal dat als doel heeft personen, groeperingen of organisaties te beledigen, belasteren, shockeren, discrimineren of kwetsen en zal daarom niet mee werken aan de verspreiding van racistisch, discriminerend, beledigend of kwetsend tekst- of beeldmateriaal.

Bijvoorbeeld vrouwonvriendelijke hiphop, satanististiche deathmetal, racistische country (om maar een paar erg voor de hand liggende voorbeelden te noemen) zult u niet op AudioBits aantreffen. Niet omdat AudioBits iemand wenst te beperken, maar voor dergelijke muziek zijn voldoende kanalen voor handen.Tools

NL EN